Indicatiechecklist

De indicatiechecklist is een hulpmiddel om na te gaan of men over voldoende informatie beschikt om tot indicatiestelling over te kunnen gaan.

Hoe doe ik dat?
U beantwoordt de volgende vragen met ja of nee:
- is de indicatie conform 'state of the art' kennis? 
- leidt vervolgonderzoek tot oplossing van de puzzel? 
- is de voorgestelde behandeling aantoonbaar effectief?
- is dat ook voor deze patient het geval?
- is de therapie doelmatig (in termen van voor- en nadelen?
- is de therapie zinvol voor deze patiënt?