Welkom in de ELO-Geneeskundig proces!

Het geneeskundig proces is de benaming voor het geheel van activiteiten en (deel)processen waarmee men op systematische wijze de geneeskunde uitoefent.  

Hoe doe ik dat?
Als behandelaar integreert u inhoud, proces en vorm met behulp van:
A. medische kennis, het theoretisch kader
B. de opbouw en fasering (structuur) van uw (geneeskundig) handelen
C. consultvoering, waarmee u uw activiteiten vormgeeft. 

Opties
U kunt al surfend op zoek gaan naar informatie (tab Content), maar ook gebruik maken van bij de content behorende Videovoorbeelden, Essayvragen, Toetsen en Overdenkingen (tab VETO). Daarnaast treft u een samenhangend geheel van studiemodules aan.

Alle onderdelen van alle ELO's zijn kopieerbaar en desgewenst voor, maar ook door u op maat  te maken (h.wiel@wenckebach.umcg.nl).
N.B.Deze ELO is nog in ontwikkeling!