1D. Gespreksdoel

Het gespreksdoel kan samenvallen met het doel van het contact als geheel, maar ook beperkt zijn tot dit onderdeel van het contact. Vooral in dit laatste geval is het van belang duidelijk te maken waar men in dit gesprek op focust en wat eventueel in een ander gesprek aan de orde komt (en nu dus niet).

Hoe doe ik dat?