Het therapeutisch proces

Behandelen wordt vaak geassocieerd met genezen of het oplossen van het probleem, maar er zijn meer doelen die men kan nastreven zoals bijvoorbeeld ook verlichting of preventie van klachten. Aangezien ieder doel een eigen aanpak vereist, nauw samenhangend met de diagnose, is een planmatige aanpak van de behandeling wenselijk.

Hoe doe ik dat?