4. Behandelen

Onder behandelen in therapeutische zin, verstaat men het professioneel ingrijpen in de gezondheidstoestand van de ander.

Hoe doe ik dat ?