Inleiding

Geneeskunde is het vakgebied dat zich richt op het functioneren van cellen, weefsels, organen en orgaansystemen en de invloed die ziektes of afwijkingen hierin hebben op het menselijk functioneren in brede zin (d.w.z.: fysiek, psychisch en sociaal). Men streeft naar het herstellen van de gezonde toestand (genezen), het verzachten van symptomen (palliatie), het voorkomen (preventie) van (ergere) pathologie en geruststelling van de patient. Geneeskunde kenmerkt zich door: 
- gerichtheid op het welzijn (kwaliteit van leven) van de patiënt (clientcenteredness);
- aan wetenschappelijk onderzoek ontleende uitgangspunten (evidence basedness), en:
- het benaderen van de mens als bio-psycho-sociale eenheid (integrale of holistische geneeskunde).

Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geneeskunde

Over het geneeskundig proces zie ook: Bronnen