2A. Klachtgericht

Als sprake is van een duidelijk herkenbaar en afgebakend probleem, kan men zich beperken tot een gerichte of klachtgerichte anamnese. 

Hoe doe ik dat?
U richt zich op het verkrijgen van inzicht in: 

Op basis van het verkregen inzicht legt u verbanden met bestaande kennis en komt u tot een diagnose.