1E. Gespreksagenda

Problemen zijn vaak complex en vragen om ordening. Daartoe moeten vragen worden gesteld, antwoorden geanalyseerd, eventueel nader onderzoek gedaan etc. Om overzicht te bewaren en om tot een goede afstemming te komen in het gesprek, is het van belang (samen) een gespreksagenda te maken. 

Hoe doe ik dat?