1C. Reden van komst

De reden van komst is voor de patient een soort houvast in het contact, een soort binnenkomer, en dient dan ook altijd snel te worden besproken. Mogelijk betreft het de hoofdklacht, maar daar komt men pas achter als men er op in gaat. 

Hoe doe ik dat?