2E. Diagnose-typologie

Omdat de diagnose als sleutelbegrip diverse rollen vervult, zijn er verschillende soorten diagnostiek die echter procesmatig sterk op elkaar lijken. Het is zaak z.s.m. de juiste vorm te kiezen.

Hoe doe ik dat?

Ook bij psychische en/of sociale problemen kan men het begrip diagnose gebruiken. Vaak gebruikt men echter geen diagnose in strikte zin, maar een (symptoom)classificatiesysteem, zoals de DSM of ICIDH. Het is dan zaak om met de beperkingen hiervan bij het klinisch redeneren expliciet rekening te houden.