4. Informed consent

Onder informed consent verstaat men het principe dat de patiënt, op vrijwillige en goed voorgelichte basis,   toestemming moet geven voor onderzoek of behandeling. Hoewel men prudent met dit recht van patienten dient om te gaan, moet dit echter niet leiden tot onnodige vertraging, zeker niet in noodsituaties. 

Hoe doe ik dat?

Na het verkrijgen van informed consent, gaat u over tot behandeling.