3. Indicatiestelling

Indicatiestelling is het bepalen wat er (verder) moet gebeuren nadat het probleem in kaart is gebracht en diagnostiek heeft plaatsgevonden.  

Hoe doe ik dat? 

U bespreekt uw, al of niet herziene, plan van aanpak met de patient (informed consent).