2. Diagnostiek

Diagnostiek is het benoemen van een ziekte of aandoening in termen van een herkenbaar geheel van klachten of symptomen, aandoening (de diagnose), onderliggende verklaringen (etiologie), het te verwachten beloop (decursus) en de te verwachten uitkomsten of gevolgen (prognose). Diagnostiek heeft iets van puzzelen, waarbij men van grof naar fijn werkt en steeds afweegt welke verklaring de voorkeur verdient.  

Hoe doe ik dat? 

U rapporteert uw bevindingen in een samenhangend geheel (epicrise) en stelt op basis daarvan een plan van aanpak op (indicatiestelling).