Inleiding

De methodische benadering van (medische) problematiek komt expliciet tot uiting in de systematische en stapsgewijze manier waarop men de persoon en diens klachten of symptomen benadert. Men spreekt in dit kader van het geneeskundig proces.

Hoe doe ik dat?

  1. kennismaking- en probleemoriëntatie
  2. diagnostiek 
  3. indicatiestelling 
  4. informed consent 
  5. behandelen 
  6. afsluiting. 

De eerste vier stappen vormen samen de anamnese. Deze anamnese staat aanvankelijk vooral in het teken van vraagverheldering, maar gaat daarna over in voorlichting en overleg met alle communicatieve veranderingen vandien.