Stepped care

Om efficiënt te werken, is een optimale match tussen de ernst en zwaarte van de problematiek en de mate van inzet van hulp- en dienstverlening gewenst. Omdat de ernst en zwaarte van de problematiek niet altijd op voorhand kan worden ingeschat, is stepped care ontwikkeld.

Hoe doe ik dat?
Bij stepped care wordt in eerste instantie bij elk probleem gekozen voor de interventie die het minst intensief is, d.w.z. het minst inbreuk maakt, waarvan de kosten relatief beperkt zijn, en waarvan tegelijkertijd toch een redelijk succes mag worden verwacht . Grofweg kan men stellen dat er voor de meeste vormen van disfunctioneren sprake is van een geleidelijke overgang van een lichte naar een zware mate van interpersoonlijke bemoeienis.