1.3 Hulpvraag verhelderen

Om een probleem op te lossen, is het noodzakelijk om zowel de inhoudelijke aspecten, zoals die vooral in de klacht)gerichte anamnese aan de orde komen, als de context van de klachten en het verzoek om hulp helder te krijgen. 

Hoe doe ik dat?
U vraagt naar:  
- reden van contact
- aanleiding voor het contact
- hulpvraag en verwachtingen
- hoofdklacht (zie ook: 
(klacht)gerichte anamnese)
- aard of beleving van de klacht (verschijnselen) 
- eigen ideeën over klacht
- verwachtingen
- waarom nu gekomen
- niet-inhoudelijke (medische, juridische etc.) vragen
- psychosociale gevolgen