1. Anamnese

De anamnese is een vraaggesprek om het voorgelegde probleem (globaal) in kaart te brengen. Behalve een belangrijke bron van informatie is het ook een goede gelegenheid om de hulpvrager bij het oplossingsproces te betrekken en samen een goede werkrelatie op te bouwen.

Hoe doe ik dat?  

  1. U kiest voor de (klacht)gerichte anamnese als sprake is van duidelijke klacht of probleemstelling
  2. U hanteert de algemene anamnese als (nog) niet duidelijk is wat er aan de hand is 
  3. U verheldert de hulpvraag als u wilt weten waarmee de klachten en/of het stellen van de hulpvraag (de context) samenhangen.